DOM ZA SMESTAJ I NEGU STARIH LICA "PROKUPLJE"

JAVNE NABAVKE

MODEL KONKURSNE DOKUMENTACIJE - otvoreni postupak - mart 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDE mart 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDE - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - PUTNICKI AUTOMOBIL 2013- preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - SREDSTVA ZA HIGIJENU 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - higijena 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PONOSENJE PONUDA - PANELNA RASHLADNA KOMORA - MAJ 2014 - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - MAJ 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PONOSENJE PONUDA - jun 2014 - preuzmite dokument ovde

JAVNA NABAVKA DOBARA - SVEZE MESO - jun 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA - SANACIJA ZIDOVA I PLAFONA - avgust 2014 - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - AVGUST 2014 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA- UGALJ - AVGUST 2014 - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - AVGUST 2014 - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UGLJA - AVGUST 2014 - preuzmite dokument ovde

POJASNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE - UGALJ - AVGUST 2014 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom Ugovru o kuporodaji uglja za JN br. 4-D/2014 - preuzmite dokument ovde

JAVNI POZIV - MOLERSKI RADOVI - oktobar 2014- preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija za javnu-nabavku male vrednosti-MOLERSKI RADOVI oktobar 2014 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za molerske radove-novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija Nabavka posteljina novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Poziv za podnosenje ponuda Nabavka posteljine novembar-2014 preuzmite dokument ovde

Obavestenje o produzenju roka nabavka posteljina novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Ispravka konkursne dokumentacije navavka posteljina novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursne dokumentacije nabavka posteljina novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursne dokumentacije nabavka posteljina deo 2 novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Javni poziv Nabavka opreme za veseraj i kuhinju novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija Nabavka opreme za veseraj i-kuhinju novembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku opreme za-veseraj i kuhinju decembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Obaveštenje o zakljuCenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - Nabavka posteljina decembar 2014 - preuzmite dokument ovde

Odluka o izmeni ugovora koja se odnosi ?? 01V14 - Zivotne namirnice - sveza jaja - januar 2015 - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Nabavka elektricne energije - februar 2015 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Nabavka elektricne energije - februar 2015 - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Nabavka sanitetskog materijala JN-br-3-DMV-15-mart 2015 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Nabavka sanitetskog materijala JN-br-3-DMV-15-mart 2015 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o produzenju roka - Nabavka sanitetskog materijala - mart 2015 - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursne dokumentacije - Nabavka sanitetskog-materijala - mart 2015 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru o nabavci elektricne energije JN br. 5-DMV-15 - mart 2015 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Kreveti sa dusekom april 2015 - preuzmite dokument ovde

Poziv za podnosenje ponuda - Kreveti sa dusekom april 2015 - preuzmite dokument ovde

Odgovor na dodatno objasnjenje konkursne dokumentacije-kreveti sa dusekom - april 2015 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za sanitetski materijal - april 2015 - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - ZIVOTNE NAMERNICE br. 1-D/OP-15 april 2015 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDE - ZIVOTNE NAMERNICE br. 1-D/OP-15 april 2015 - preuzmite dokument ovde

OBVAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU za JN br. 6-D Kreveti sa dusekom - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursne dokumentacije JN Zivotne namernice JN br. 1-D/OP-15 - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursne dokumentacije JN Zivotne namernice JN br. 1-D/OP-15 - preuzmite dokument ovde

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDE - SREDSTVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE br. 2-D/MB-15 maj 2015 - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA- SREDSTVA ZA ODRZAVANJE HIGIJENE br. 2-D/MB-15 maj 2015 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zaklucenom ugovoru - sredstva za odrzavanje higijene jun 2015 - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 6. Smrznuta riba i proizodi od ribe - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 10. Sveza voce i povrce - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 8. Sveza jaja - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 7. Suhomesnati proizvodi - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 9. Roba široke potrošnje - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 4. Sveze meso - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 2. Pecivo i ostali pekarski peoizvodi - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 2. Pecivo i ostali pekarski peoizvodi - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 3. Mleko i mlecni proizvodi - preuzmite dokument ovde

OBAVESTENjE O ZAKLjUCENOM UGOVORU u otvorenom postupku javne nabavke, broj: 1-D/OP-15 partija 5. Smrznuta piletina - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija br.1-R/MV-15 za Radove na sanaciji krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Javni poziv br.1-R/MV-15 za Radove na sanaciji krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Obavestenje - obustava postupka br.1-R/MV-15 za Radove na sanaciji krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Ponovljeni postupak JN br. 1-R/MV-15 Radovi na sanacija krova na objektu Doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija br.1-R/MV-15 Radovi na sanaciji krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursna dokumentacija br.1-R/MV-15 Radovi na sanaciji krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Odluku o dodeli ugovora JN br.1-R/MV-15 Sanacija krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN br.1-R/MV-15 Sanacija krova na objektu doma za smestaj i negu starih lica "Prokuplje" u Prokuplju - preuzmite dokument ovde

Javni poziv za JN br. 4-D/MV-15 Nabavka uglja - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija za JN br. 4-D/MV-15 Nabavka uglja - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za JN br. 4-D/MV-15 Nabavka uglja - preuzmite dokument ovde

Ispravka konkursne dokumentacije za JN br. 4-D/MV-15 Nabavka uglja - preuzmite dokument ovde

Odluka o dodeli ugovora za JN br. 4-D/MV-15 Nabavka uglja - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN bri.4-D/MV-15 Nabavka uglja - preuzmite dokument ovde

Javni poziv za JN br. 7-D/MV-15 Nabavka opreme za veseraj i kuhinju - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija za JN br. 7-D/MV-15 Nabavka opreme za vešeraj i kuhinju - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursna dokumentacija za JN br. 7-D/MV-15 Nabavka opreme za vešeraj i kuhinju - preuzmite dokument ovde

Pojasnjenje konkursna dokumentacija 2 za JN br. 7-D/MV-15 Nabavka opreme za vešeraj i kuhinju - preuzmite dokument ovde

PRAVILNIK O BLIZEM URE?IVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U DOMU ZA SMESTAJ I NEGU STARIH LICA "PROKUPLJE" U PROKUPLJU - preuzmite dokument ovde

Odluka o dodeli ugovora za veseraj i kuhinju JN br. 7-D/MV-15 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljcenom ugovoru da objavite na sajtu Doma za Javnu nabavku male vrednosti Oprema za veseraj i kuhinju JN br. 7-D/MV-15 - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Nabavka elektricne energije - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Nabavka elektricne energije - preuzmite dokument ovde

Odluka o dodeli ugovora za JN br. 5-D/MV-16 Nabavka elektricne energije - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - za JN br.3-D/MV-16 Nabavka sanitetskog materijala - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - za JN br.3-D/MV-16 Nabavka sanitetskog materijala - preuzmite dokument ovde

Odluka o dodeli ugovora za JN br. 3-/MV-16 Sanitetski materijal - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN br. 5-D/MV-16 Nabavka elektricne energije - preuzmite dokument ovde

obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN br.3-D/MV-16 Nabavka saniteskog materijala za partiju 2 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN br. 3-D/MV-16 za partiju 1. Sanitetski materijal - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - nabavka zivotnih namernica 2016 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - nabavka zivotnih namernica 2016 - preuzmite dokument ovde

Ispravka konkursne dokumentacije - nabavka zivotnih namernica 2016 - preuzmite dokument ovde

JN sred.za hig. 2016 - POZIV preko UJN - preuzmite dokument ovde

JN sred.hig.2016 - KD - preuzmite dokument ovde

JN sred.hig.2016 - ispravka KD - preuzmite dokument ovde

JN Odluka o dodeli ugovora ZN2016 - preuzmite dokument ovde

JN Odluka o dodeli ugovora-higijena 2016 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 1 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 2 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 3 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 4 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 5 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 6 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 7 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 8 - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 10 - preuzmite dokument ovde

JN Obavestenje - nabavka sredstava za odrzavanje higijene - preuzmite dokument ovde

JN Obavest.o zakljuc. ugov.ZN 2016 partija 9 - preuzmite dokument ovde

JN Ugalj 2016 - Javni poziv - preuzmite dokument ovde

JN Ugalj 2016 - Konkursna dokumentacija - preuzmite dokument ovde

Odluka o dodeli ugovora za JN br.4-D/MV-16 ugalj - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zaklucenom ugovoru 2016 - ugalj.docx - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - oprema - sistem za dojavu pozara - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - oprema - sistem za dojavu pozara - preuzmite dokument ovde

Plan javnih nabavki za 2016 godinu - preuzmite dokument ovde

JN - dojava pozara - odluka o dodeli ugovora - 2016 - preuzmite dokument ovde

JN Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Dojava pozara 2016 - preuzmite dokument ovde

JN str.nadzor za sist.dojava pozara- 2016-odl.o dodeli - preuzmite dokument ovde

JN STRUCNI NADZOR dojava pozara - poziv - preuzmite dokument ovde

POZIV u postupku javne nabavke dobara male vrednosti SANITETSKOG MATERIJALA JN broj 1-D-MV-17 - preuzmite dokument ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA u postupku javne nabavke dobara male vrednosti SANITETSKOG MATERIJALA JN broj 1-D-MV-17.doc - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Poziv zapodnosenje ponuda za javnu nabavku dobara - zivotne namirnice - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Poziv zapodnosenje ponuda za javnu nabavku dobara - zivotne namirnice - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenim ugovrima JN br.2-D/17 Zivotne namirnice - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Sanacija postrojenja za pripremu sanitarne tople vode JN br.1-R/17 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Sanacija postrojenja za pripremu sanitarne tople vode JN br.1-R/17 - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Sredstva za odrzavanje higijene JN br.4-D/17 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Sredstva za odrzavanje higijene JN br.4-D/17 - preuzmite dokument ovde

Odluka o obustavi postupka - JN br.1-R/17 Radovi na sanaciji postrojenja sanitarne tople vode - preuzmite dokument ovde

Odluku o dodeli ugovora za Sredstva za odrzavanje higijene JN br.4-D/17 - preuzmite dokument ovde

Odluka o obustavi postupka - Radovi na sanaciji postrojewa sanitarne tople vode 2 - preuzmite dokument ovde

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN br 4-D/17 Sredstva za odrzavanje higijene - preuzmite dokument ovde

Poziv - Sanacija postrojenja za sanitarnu vodu - preuzmite dokument ovde

KD Sanacija postrojenja za sanitarnu vodu - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - JN 6-D/MV-17 Nabavka medicinske opreme - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - JN 6-D/MV-17 Nabavka medicinske opreme - preuzmite dokument ovde

Odluka o dodeli ugovora - Radovi na sanaciji postrojenja sanitarne tople vode - preuzmite dokument ovde

Odgovor na pitanje za JN. br. 6-D/MV-17 Nabavke medicinske opreme - preuzmite dokument ovde

Javni poziv - Nabavka uglja JN br.3-D/17 - preuzmite dokument ovde

Konkursna dokumentacija - Nabavka uglja JN br.3-D/17 - preuzmite dokument ovde

Odluku o dodeli ugovora za JN br. 6-D/17 Nabavka medicinske opreme - preuzmite dokument ovde