DOM ZA SMESTAJ I NEGU STARIH LICA "PROKUPLJE"

KONTAKT

 

ulica Arsenije Carnojevic 51

18400 Prokuplje

SRBIJA

direktor Vlado Zecevic

broj ziro racuna ustanove: 840-220667-55 UPRAVA ZA TREZOR

PIB: 100413582

broj resenja: 07345925

telefoni:

027 321 116 - centrala

027 321 344 - sekretarica

027 324 437 - direktor

027 329 517 - fax

e-mail: prokupljedsn@minrzs.gov.rs

www.domstarih.com