DOM ZA SMESTAJ I NEGU STARIH LICA "PROKUPLJE"

KONTAKT

 

ulica Arsenije Carnojevic 51

18400 Prokuplje

SRBIJA

direktor Ana Radojevic

broj ziro racuna ustanove: 840-220667-55 UPRAVA ZA TREZOR

PIB: 100413582

broj resenja: 07345925

telefoni:

027 321-116 - portirnica

027 815-0100 - gl. sestra

027 815-0101 - lekar

027 815-0103 - kuhinja

027 815-0104 - magacioner i vozac

027 815-0105 - socijalni radnik

027 815-0107 - racunovodstvo

027 815-0109 - stacionar

027 815-0110 - pravnik

027 321-344 - uprava

027 324-437 - 815-0108 - direktor

027 329-517 - fax

e-mail: prokupljedsn@minrzs.gov.rs

www.domstarih.com